Overzicht nieuws

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november 2022

Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Wanneer is dit verplicht?

 • Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)

 • Verplicht voor panden met bouwjaar 2000 of ouder
 • Niet alleen voor residentieel vastgoed! Ook verplicht voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, …

 • Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken

Hoe lang is dit asbestattest geldig?

 • Standaard 10 jaar geldig
 • Geldigheidsduur in te korten tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico

 • Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch

Appartementsgebouw

 • Twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel

 • Voor de gemeenschappelijke delen zijn asbestattest en informatieplicht pas verplicht vanaf 1/01/2025

Niet verplicht in publiciteit

 • Geen melding informatieplicht in de publiciteit (immozoekertjes of verkoopbord)

 • Enkel geldig attest aan de kandidaat-koper meedelen bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst

NIET VEREIST BIJ VERHUUR

 • Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist

CTA

Wil je je woning verkopen?

Contacteer ons voor een eerste gesprek en een gratis schatting.

Bij de verkoop van je grond of woning ontzorgen we je volledig in heel het proces van het opvragen van al de nodige attesten tot en met de akte bij de notaris. We geven daarnaast altijd het gepaste advies en bekijken al de juridische zaken om zo de verkoop voor al de partijen vlot en transparant te laten verlopen.

Kantoor Leuven | Dirk Boutslaan 4
Kantoor Bertem | Tervuursesteenweg 206
Kantoor Tienen | Goossensvet 1A

Verwante artikels